Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu on NETTY
AZ | RU
Telegram
Instagram
Twitter
Facebook
Экономика и Бизнес

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduhttps://www.oilfund.az

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) missiyası tükənən təbii sərvətlərdən əldə olunan gəlirlərin toplanması və Azərbaycan xalqının bugünkü və gələcək nəsillərinin daimi gəlir mənbəyinə çevrilməsidir.ARDNF-nin yaradılması fəlsəfəsinin əsasını Azərbaycan xalqına Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli bölüşdürülməsinin təmin edilməsi təşkil edir. ARDNF-nin təsis edilməsinin əsas məqsədi ölkəmizin neft sərvətlərinin səmərəli və məqsəd yönlü şəkildə idarə edilməsinə şərait yaratmaqdan ibarətdir.
идея
дизайн
удобство использования
контент
26
23
20
23

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ НОСЯТ СУБЪЕКТИВНЫЙ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
30.05.2019 Кочерыгин Алексей
Сайт выполнен в минималистическом стиле, лаконичен. Не перегружен информацией, но в тоже время есть много интересных материалов.

28.05.2019 Elçin Bayram
Saytın dizayn rəngləri balanslaşdırılmalıdır. NETTY qaydalarının müsabiqədə iştirak bölümünün bəndi pozulmuşdur. Qaydalara əsasən Ana səhifədə NETTY düyməsi yerləşdirilməlidir. Axtarış motoru işləmir.

27.05.2019 Qayıbova Mətlub
функция поиска не работает. При выбранной английской версии и поиске элементарного слова report перебросило на начальную страницу на азербайджанском языке
Поддержка конкурса
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
О ПРЕМИИ
Интернет - премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году. NETTY – это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.
ПОДЕЛИТЬСЯ
© 2019 NETTY. Site by RENLEY. Hosted by host.az