AZ
Twitter
Instagram
Facebook
ВЕБ-САЙТЫ
// СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
https://durum.az/
Durum.az
Durum.az Azərbaycanın ilk sosial şəbəkəsidir. Burada siz hər növ postlar paylaşa, şirkət və qurumlar üçün səhifələr yarada, maraq dairənizə uyğun qruplar aça bilərsiniz. Qruplar qapalı və ya açıq ola bilər. Belə ki, qapalı qruplardaki yazıları yalnız qrup üzvləri görür. İstədiyiniz qısa və öz adınıza uyğun URL ünvanı əldə etməyə tələsin.
https://durum.az/
Durum.az
Durum.az Azərbaycanın ilk sosial şəbəkəsidir. Burada siz hər növ postlar paylaşa, şirkət və qurumlar üçün səhifələr yarada, maraq dairənizə uyğun qruplar aça bilərsiniz. Qruplar qapalı və ya açıq ola bilər. Belə ki, qapalı qruplardaki yazıları yalnız qrup üzvləri görür. İstədiyiniz qısa və öz adınıza uyğun URL ünvanı əldə etməyə tələsin.
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY