AZ
Twitter
Instagram
Facebook
СОЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И СТРАНИЦЫ
// НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
https://www.instagram.com/dil.otu/
Dilotu
Dilotu dilimizi öyrənmək və bu dilin gözəlliklərini maraqlı şəkildə insanlara çatdırmaq, toz altında qalmış sözlərimizin tozunu çırpmaq və gündəlik nitqimizə əlavə etmək, səsimizi öz dilimizdə çatdırmaqdan utanmamaq və bu dilə və bu dili yaradanların ruhuna bir töhfə olmaq üçün başladılan bir layihədir.
https://www.instagram.com/dil.otu/
Dilotu
Dilotu dilimizi öyrənmək və bu dilin gözəlliklərini maraqlı şəkildə insanlara çatdırmaq, toz altında qalmış sözlərimizin tozunu çırpmaq və gündəlik nitqimizə əlavə etmək, səsimizi öz dilimizdə çatdırmaqdan utanmamaq və bu dilə və bu dili yaradanların ruhuna bir töhfə olmaq üçün başladılan bir layihədir.
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY