AZ
Twitter
Instagram
Facebook
ВЕБ-САЙТЫ
// СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
https://beledci.az
Bələdçi.az
Bələdçi.az yerli şirkətlər və xidmətlər barədə müştəri rəyləri platformasıdır. Xidmətlər barədə rəy mübadiləsi sosial və korporativ nüfuz institutunun əsasıdır. İctimai rəylər şirkətlərin təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün güclü bir stimul olmaqla bitmir. Bundan əlavə, şirkətlər daxil olan rəyləri nəzərə alaraq öz güclü özəlliklərinə daha da çox diqqət yetirə, zəif məqamları üzərində isə məmnuniyyəti artırmaq üçün çalışa bilərlər.
https://beledci.az
Bələdçi.az
Bələdçi.az yerli şirkətlər və xidmətlər barədə müştəri rəyləri platformasıdır. Xidmətlər barədə rəy mübadiləsi sosial və korporativ nüfuz institutunun əsasıdır. İctimai rəylər şirkətlərin təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün güclü bir stimul olmaqla bitmir. Bundan əlavə, şirkətlər daxil olan rəyləri nəzərə alaraq öz güclü özəlliklərinə daha da çox diqqət yetirə, zəif məqamları üzərində isə məmnuniyyəti artırmaq üçün çalışa bilərlər.
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY