AZ
Twitter
Instagram
Facebook
СОЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И СТРАНИЦЫ
// ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
https://www.linkedin.com/company/az%C9%99rbaycan-standartla%C5%9Fd%C4%B1rma-i%CC%87nstitutu-azerbaijan-standardization-i%CC%87nstitute-azstand/about/?viewAsMember=true
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun sosial media hesabları vasitəsi ilə milli standartlaşdırma qurumunun gördüyü işlər barədə mütəmadi olaraq ictimaiyyətə məlumat çatdırır. Platormanın əsas xüsusiyyətləri informativ və vətəndaşyönümlü olması, trendlərə uyğun kontentlərin mütəmadi olaraq paylaşılmasıdır. Bu gün vətəndaş tərəfindən gələn mesajlar tez zamanda cavablandırılır və şikayətlərin qeydə alınması üçün müvafiq şöbələrə yönləndirilir.
https://www.linkedin.com/company/az%C9%99rbaycan-standartla%C5%9Fd%C4%B1rma-i%CC%87nstitutu-azerbaijan-standardization-i%CC%87nstitute-azstand/about/?viewAsMember=true
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun sosial media hesabları vasitəsi ilə milli standartlaşdırma qurumunun gördüyü işlər barədə mütəmadi olaraq ictimaiyyətə məlumat çatdırır. Platormanın əsas xüsusiyyətləri informativ və vətəndaşyönümlü olması, trendlərə uyğun kontentlərin mütəmadi olaraq paylaşılmasıdır. Bu gün vətəndaş tərəfindən gələn mesajlar tez zamanda cavablandırılır və şikayətlərin qeydə alınması üçün müvafiq şöbələrə yönləndirilir.
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY