Netty Award 2015
О премии
Жюри
Эксперты
Академия
История
Вопрос-Ответ
Контакты
FB
FB
FB
az
az

Азербайджан


Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı

Название:
http://teatrittifaqi.az/
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı

Описание:
Özünün əsas vəzifəsini teatr prosesini canlandırmaqda, bütün yeni başlanğıclara təkan verməkdə, milli teatr sənətimizi çağdaş dünya teatr prosesinə qovuşdurmağa çalışmaqda və bunun üçün bütün imkanlardan istifadə etməkdə görən Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı bu məqsədlə gələcəkdə də özünün proqram xarakterli layihələrini həyata keçirmək niyyətindədir.
идея
дизайн
удобство использования
контент
19
11
13
13


21.05.2017 Кочерыгин Алексей
Дизайн хромает.

15.05.2017 Bahlul Askerov
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Copyright © Netty.az 2004-2017
FB
FB
FB