AZ
Twitter
Instagram
Facebook
ВЕБ-САЙТЫ
// НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
https://joindutch.nl/
Join Dutch
Join Dutch - Niderland dili və Niderland inteqrasiya imtahanlarına (İnburgering) hazırlıq kurslarını təklif edən online məktəbdir.Dərslər xüsusi platformda, həm online sinif,həm də,selfstudy formatında keçirilir.Bizim tələbələrimiz arasında müxtəlif ölkələrin nümayəndələri,o cümlədən,çoxsaylı soyadşlarımız da vardır.Layihə Niderlandın Təhsil Nazirliyi tərəfindən onaylanmışdır.
https://joindutch.nl/
Join Dutch
Join Dutch - Niderland dili və Niderland inteqrasiya imtahanlarına (İnburgering) hazırlıq kurslarını təklif edən online məktəbdir.Dərslər xüsusi platformda, həm online sinif,həm də,selfstudy formatında keçirilir.Bizim tələbələrimiz arasında müxtəlif ölkələrin nümayəndələri,o cümlədən,çoxsaylı soyadşlarımız da vardır.Layihə Niderlandın Təhsil Nazirliyi tərəfindən onaylanmışdır.
Paylaş

идея
содержание
исполнение
33
26
19
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ НОСЯТ СУБЪЕКТИВНЫЙ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

06.12.2023 Mahir Mədətov
təşəbbüs və ideya maraqlıdır. sayt təəssüf ki, ağır açılır və kontenti zəifdir
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY