www.denizxeber.az on NETTY
AZ | RU
Telegram
Instagram
Twitter
Facebook
       
ƏRİZƏ VERMƏK
İnformasiya və xəbərlər


www.denizxeber.azhttp://denizxeber.az/
www.denizxeber.az


Bu xəbər saytı Az-Mariner MMC-nin rəsmi məhsuludur!Saytın əsas məqsədi və xəbər strategiyası Azərbaycanın dənizçilik sahələrdə olan uğurlarını bütün dünyaya ingilis və rus dillərində təbliğ etmək.Xarici ölkələrdə çalışan hər bir Azərbaycanlı ölkəmizin simasi onun güzgüsüdür məqsədimiz o güzgünü həmişə parlaq və təmiz saxlamaqdır.
MÜKAFAT HAQQINDA
NETTY Azərbaycan Milli İnternet Mükafatı - Ümumdünya Şəbəkəsinin milli seqmentinin və ümumiyyətlə İT-bazarın inkişafı məqsədilə yaradılmış informasiya texnologiyalar sahəsində  Azərbaycanın birinci peşəkar mükafatıdır.
PAYLAŞMAQ
© 2019 NETTY. Site by RENLEY