RU
Twitter
Instagram
Facebook
VEBSAYTLAR
// ELEKTRON TİCARƏT VƏ KOMMERSİYA
https://saas.procure.az/startpage/
SaaS Procure.az
We are the rapidly growing e-trading platform of Azerbaijan. Our specialists with practical experience in the field of electronic trading will always support to conduct effective transactions in the shortest possible time frame. Absolute honesty to customers and suppliers, clear distribution of responsibility, effective feedback, as well as the organization of a transparent procurement and sales process are the fundamental principles of our work.
https://saas.procure.az/startpage/
SaaS Procure.az
We are the rapidly growing e-trading platform of Azerbaijan. Our specialists with practical experience in the field of electronic trading will always support to conduct effective transactions in the shortest possible time frame. Absolute honesty to customers and suppliers, clear distribution of responsibility, effective feedback, as well as the organization of a transparent procurement and sales process are the fundamental principles of our work.
Paylaş

fikir
məzmun
icra
30
25
19
EKSPERTLƏRIN ŞƏRTLƏRI SUBYEKTIV VƏ TÖVSIYƏVI XARAKTER DAŞIYIR

03.12.2023 Mahir Mədətov
sayt sanki vizitka saytıdır. məlumat çox deyil. Blog olsaydı yaxşı olardı müştəriləri maarifləndirmək üçün. Proqramdan demo rejimdə trial istifadə imkanı vermək mümkündürsə o ana səhifədə göstərilsəydi cəlbedici olardı. kontent cəhətdən zəifdir və icra da qismən
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY