/me NETTY - National Internet Award
Instagram
Facebook
TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYALAR
IOS
https://apps.apple.com/us/app/tutorlab/id1564748715?uo=4

ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=msoft.tutorlab.tutor_lab_app
TutorLab
TutorLab-Təhsil keyfiyyətinə nəzarət platformasıdır.Müəllim və valideynlər arasında elektron körpüdür. Bu mobil tətbiq vasitəsilə müəllim şagirdin gündəlik davamiyyətini,qiymətini və hər hansı şərhi varsa onu sistemə qeyd edir. Bu məlumat anlıq olaraq valideynin telefonuna bildiriş olaraq göndərilir. Bundan başqa valideyn övladının 100üzərindən reytinqini,sinifdəki yerini,dərs tapşırıqlarını görə və analiz apara bilir
IOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=msoft.tutorlab.tutor_lab_app

ANDROID
https://apps.apple.com/us/app/tutorlab/id1564748715?uo=4
TutorLab
TutorLab-Təhsil keyfiyyətinə nəzarət platformasıdır.Müəllim və valideynlər arasında elektron körpüdür. Bu mobil tətbiq vasitəsilə müəllim şagirdin gündəlik davamiyyətini,qiymətini və hər hansı şərhi varsa onu sistemə qeyd edir. Bu məlumat anlıq olaraq valideynin telefonuna bildiriş olaraq göndərilir. Bundan başqa valideyn övladının 100üzərindən reytinqini,sinifdəki yerini,dərs tapşırıqlarını görə və analiz apara bilir
Paylaş

fikir
məzmun
icra
106
95
93
EKSPERTLƏRIN ŞƏRTLƏRI SUBYEKTIV VƏ TÖVSIYƏVI XARAKTER DAŞIYIR

06.12.2022 Mahir Mədətov
İdeya gözəldir. Tətbiqi müəyyən qədər inkişaf etdirmək lazımdır

05.12.2022 Nizami Rzayev
İdeya yaxşıdır, lakin UX və UI baxımından zəifdir.

04.12.2022 Bahlul Askerov
Şagirdləri irəliləyişlərini izləmək üçün faydalı proqram. Xidmətin yaxşılaşdırılmasında sizə uğurlar arzulayıram.

02.12.2022 Müşfiq Quluyev
Linklərin yerləri səhv qeyd edilmişdir (IOS https://play.google.com/store/apps/details?id=msoft.tutorlab.tutor_lab_app , ANDROID https://apps.apple.com/us/app/tutorlab/id1564748715?uo=4). Tətbiqi 10 mindən artıq istifadəçi (Android) yükləmişdir, tətbiqin orta reytinq balı 4.4-dür. Tətbiqə 90 istifadəçi rəy bildirmişdir.
2022 | Copyright © NETTY | Site by RENLEY | Hosted by host.az