/me NETTY - National Internet Award
Instagram
Facebook
TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR
IOS


ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=car.tax.az
CarTaxAz
Verilmiş mobil əlavənin funksiyalarının qısa xülasəsi:* Icbari sigorta haqqı kalkulyatoru* Benzin kalkulyatoru* Qeydiyyat rüsumun kalkulyatoru* Cərimələr* Gömrük ödənişlərin kalkulyatoru* Qeydiyyat nişanların kalkulyatoru* Xəbərlər* Push notification* Vidjet
IOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=car.tax.az

ANDROID
CarTaxAz
Verilmiş mobil əlavənin funksiyalarının qısa xülasəsi:* Icbari sigorta haqqı kalkulyatoru* Benzin kalkulyatoru* Qeydiyyat rüsumun kalkulyatoru* Cərimələr* Gömrük ödənişlərin kalkulyatoru* Qeydiyyat nişanların kalkulyatoru* Xəbərlər* Push notification* Vidjet
Paylaş

fikir
məzmun
icra
97
80
72
EKSPERTLƏRIN ŞƏRTLƏRI SUBYEKTIV VƏ TÖVSIYƏVI XARAKTER DAŞIYIR

06.12.2022 Mahir Mədətov
İdeya olaraq yaxşıdır amma iOS üçün tətbiqin olmaması pisdir. Digər qeydləri isə artıq yazıblar

06.12.2022 Bahlul Askerov
К сожалению, приложения для iOS нет, что оставляет многих пользователей Интернета без внимания. В принципе полезные функции есть, но реализация не очень.

05.12.2022 Müşfiq Quluyev
Mobil əlavəni (Android) yükləyənlərin sayı təqribən 500 nəfərdir, IOS tətbiqi barədə məlumat verilməmişdir.

05.12.2022 Nizami Rzayev
Sığorta kalkulyatoru düzgün işləmir. İdeya yaxşıdır, amma proqram çox natamamdır.
2022 | Copyright © NETTY | Site by RENLEY | Hosted by host.az