RU
Twitter
Instagram
Facebook
VEBSAYTLAR
// SOSİAL MƏSULİYYƏT VƏ CƏMİYYƏT
https://durum.az/
Durum.az
Durum.az Azərbaycanın ilk sosial şəbəkəsidir. Burada siz hər növ postlar paylaşa, şirkət və qurumlar üçün səhifələr yarada, maraq dairənizə uyğun qruplar aça bilərsiniz. Qruplar qapalı və ya açıq ola bilər. Belə ki, qapalı qruplardaki yazıları yalnız qrup üzvləri görür. İstədiyiniz qısa və öz adınıza uyğun URL ünvanı əldə etməyə tələsin.
https://durum.az/
Durum.az
Durum.az Azərbaycanın ilk sosial şəbəkəsidir. Burada siz hər növ postlar paylaşa, şirkət və qurumlar üçün səhifələr yarada, maraq dairənizə uyğun qruplar aça bilərsiniz. Qruplar qapalı və ya açıq ola bilər. Belə ki, qapalı qruplardaki yazıları yalnız qrup üzvləri görür. İstədiyiniz qısa və öz adınıza uyğun URL ünvanı əldə etməyə tələsin.
// TƏRƏFDAŞLAR
Müsabiqənin tərəfdaşları və dostları
BAŞ TƏRƏFDAŞ
EKSKLÜZİV TƏRƏFDAŞ
RƏSMİ TƏRƏFDAŞLARI
MALIYYƏ, BANKÇILIQ VƏ FINTECH ÜZRƏ NOMİNASİYA PARTNYORU
INFORMASIYA TƏRƏFDAŞLARI
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY