Юридическое лицо публичного права ABAD on NETTY
AZ | RU
Telegram
Instagram
Twitter
Facebook
Sosial şəbəkələrdə ən yaxşı səhifə

Юридическое лицо публичного права ABADhttps://www.facebook.com/ABADmerkez/

ABAD — это доступная поддержка семейного бизнеса, публичное лицо юридического права. ABAD был создан 23 сентября 2016 года по указу Президента страны Ильхама Алиева.Проект подчиняется Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям – службе ASAN. Главная цель проекта – оказание поддержки азербайджанским семьям, которые занимаются производством продуктов питания и народным декоративно-прикладным искусством. Задача ABAD – помочь семьям создать конкурентноспособный товар, который будет доставляться на рынок сотрудниками ABAD, а не самим производителем.
ideya
dizayn
istifadə rahatlığı
məzmun
0
0
0
0

EKSPERTLƏRIN ŞƏRTLƏRI SUBYEKTIV VƏ TÖVSIYƏVI XARAKTER DAŞIYIR
Rəsmi dəstək
RƏSMİ PARTNYORLAR
BAŞ PARTNYOR
QIZIL PARTNYOR
GÜMÜŞ PARTNYOR
PARTNYORLAR
MƏLUMAT DƏSTƏYİ
MÜKAFAT HAQQINDA
NETTY Azərbaycan Milli İnternet Mükafatı - Ümumdünya Şəbəkəsinin milli seqmentinin və ümumiyyətlə İT-bazarın inkişafı məqsədilə yaradılmış informasiya texnologiyalar sahəsində  Azərbaycanın birinci peşəkar mükafatıdır.
PAYLAŞMAQ
© 2019 NETTY. Site by RENLEY