RU
Twitter
Instagram
Facebook
VEBSAYTLAR
// İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR
https://media.az/
Информационный портал Media.az
Media.az, являясь ведущим новостным порталом страны, выпускает новости на русском языке, работая 24 часа в сутки.Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.Кроме актуальных новостей, Media.az публикует интервью, аналитические статьи, фото и видеоотчеты.Благодаря четко выработанной информационной политике, представленности в ведущих социальных сетях, Media.az занял достойное место в медиа-пространстве Азербайджана.
https://media.az/
Информационный портал Media.az
Media.az, являясь ведущим новостным порталом страны, выпускает новости на русском языке, работая 24 часа в сутки.Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.Кроме актуальных новостей, Media.az публикует интервью, аналитические статьи, фото и видеоотчеты.Благодаря четко выработанной информационной политике, представленности в ведущих социальных сетях, Media.az занял достойное место в медиа-пространстве Азербайджана.
Paylaş

fikir
məzmun
icra
42
34
30
EKSPERTLƏRIN ŞƏRTLƏRI SUBYEKTIV VƏ TÖVSIYƏVI XARAKTER DAŞIYIR

07.12.2023 Rəsul Həsən
Dizayn cəhətdən yenilənmək lazımdır.

04.12.2023 Mahir Mədətov
Sayt təəssüf ki, yalnız bir dildədir. kontent tərəfi yaxşıdır lakin dizayn ürək açan deyil o qədər də.
// TƏRƏFDAŞLAR
Müsabiqənin tərəfdaşları və dostları
BAŞ TƏRƏFDAŞ
EKSKLÜZİV TƏRƏFDAŞ
RƏSMİ TƏRƏFDAŞLARI
INFORMASIYA TƏRƏFDAŞLARI
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY