RU
Twitter
Instagram
Facebook
TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYA
IOS
https://apps.apple.com/us/app/tutorlab/id1564748715?uo=4

ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=msoft.tutorlab.tutor_lab_app
TutorLab
TutorLab-Müəllim və valideyn arasında sürətli kommunikasiya platformasıdır.Müəllim şagirdin gündəlik dərs davamiyyətini,qiymətini və əlavə qeydini tətbiqə daxil edir,valideyn anında bildiriş alır.Şagird reytinqi,aylıq,rüblük hesabatları izləmək mümkündür.29min şagird,5min müəllim, 20kurs ilə əməkdaşlığımız var.Admin paneldə şagirdlərin aylıq ödəniş,quiz nəticələrini sistemləşdirə bilirik.Bu kurslara Roof Academy,Shane,Edudistance,Aktual TM,Önəm Hazırlıq misaldır.ABB İnnovation rezidentiyik.
IOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=msoft.tutorlab.tutor_lab_app

ANDROID
https://apps.apple.com/us/app/tutorlab/id1564748715?uo=4
TutorLab
TutorLab-Müəllim və valideyn arasında sürətli kommunikasiya platformasıdır.Müəllim şagirdin gündəlik dərs davamiyyətini,qiymətini və əlavə qeydini tətbiqə daxil edir,valideyn anında bildiriş alır.Şagird reytinqi,aylıq,rüblük hesabatları izləmək mümkündür.29min şagird,5min müəllim, 20kurs ilə əməkdaşlığımız var.Admin paneldə şagirdlərin aylıq ödəniş,quiz nəticələrini sistemləşdirə bilirik.Bu kurslara Roof Academy,Shane,Edudistance,Aktual TM,Önəm Hazırlıq misaldır.ABB İnnovation rezidentiyik.
Paylaş

fikir
məzmun
icra
67
62
52
EKSPERTLƏRIN ŞƏRTLƏRI SUBYEKTIV VƏ TÖVSIYƏVI XARAKTER DAŞIYIR

06.12.2023 Mahir Mədətov
maraqlı və faydalı tətbiqdir!
2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY