RU
Twitter
Instagram
Facebook
// EKSPERT ŞURASI
Parvin Amirov

B2B SaaS
Product Manager

Qiymət VERMƏDİYİNİZ kateqoriyalar :


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / SOSİAL KANALLAR VƏ SƏHİFƏLƏR
// MALİYYƏ, BANKÇILIQ VƏ FİNTECH / VEBSAYTLAR
// MALİYYƏ, BANKÇILIQ VƏ FİNTECH / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// ELEKTRON TİCARƏT VƏ KOMMERSİYA / VEBSAYTLAR
// ELEKTRON TİCARƏT VƏ KOMMERSİYA / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// ELEKTRON TİCARƏT VƏ KOMMERSİYA / SOSİAL KANALLAR VƏ SƏHİFƏLƏR
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYA / VEBSAYTLAR
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYA / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYA / SOSİAL KANALLAR VƏ SƏHİFƏLƏR
// SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM / VEBSAYTLAR
// SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
// SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM / SOSİAL KANALLAR VƏ SƏHİFƏLƏR
// İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR / VEBSAYTLAR
// İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR / SOSİAL KANALLAR VƏ SƏHİFƏLƏR
// MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT / VEBSAYTLAR
// MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT / SOSİAL KANALLAR VƏ SƏHİFƏLƏR


Tam qiymət VERMƏDİYİNİZ kateqoriyalar :

// BİZNES VƏ SAHİBKARLIQ / VEBSAYTLAR


Qiymət verdiyiniz resurslar :

// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / VEBSAYTLAR
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti     4 4 4


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / VEBSAYTLAR
Dövlət Məşğulluq Agentliyi     4 4 4


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / VEBSAYTLAR
E-Customs: Elektron Gömrük Xidmətləri     4 4 4


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
Smart Customs     5 5 5


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / VEBSAYTLAR
e-standart.gov.az     5 4 4


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
SAMS (Standard Asset Management System)     5 4 2


// DÖVLƏT VƏ ELEKTRON HÖKUMƏT / TƏTBİQLƏR VƏ UTİLİTLƏR
SİMA İmza     5 5 5


// SOSİAL MƏSULİYYƏT VƏ CƏMİYYƏT / VEBSAYTLAR
Bacararsan.az     4 3 3


// SOSİAL MƏSULİYYƏT VƏ CƏMİYYƏT / VEBSAYTLAR
Adqoydu     3 2 2


// SOSİAL MƏSULİYYƏT VƏ CƏMİYYƏT / VEBSAYTLAR
Bələdçi.az     4 4 4


// SOSİAL MƏSULİYYƏT VƏ CƏMİYYƏT / VEBSAYTLAR
Azərbaycan qəhrəmanları / www.heroes.az     5 4 3


// BİZNES VƏ SAHİBKARLIQ / VEBSAYTLAR
Cyberpoint     4 4 4ŞƏRHLƏR2023 | Copyright © NETTY | Hosted by host.az | Site by RENLEY